SoortenNL

SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden.

Het netwerk is ontstaan uit een samenvoeging van Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) en de koepel Soortenbescherming Nederland. Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.